វ៉ែនតាហែលទឹក

top-arrow Bottom-arrow
NABAIJI

វែនតាហែលទឹក 100 XBASE ទំហំ L ព្រីនពណ៌ស៊ីជម្ពូមាស

កូដផលិតផល៖ 8589267
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for រចនាឡើងសម្រាប់អ្នកទើបរៀនហែលទឹក នៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ ស្រទាប់ការពារស្រអាប់
XBASE ដែលជាផ្លាកសញ្ញាវ៉ែនតាហែលទឹកដែលសម្របទៅតាមទម្រង់មុខគ្រប់ប្រភេទ ដោយសារតែប្រព័ន្ធដែលអាចប្តូរទំហំរបស់វា នៅផ្នែកទង់ច្រមុះ និងខ្សែវ៉ែនតាដ៏សាមញ្ញដែលធានាឱ្យបាននូវភាពមិនជ្រាបទឹកទៅដល់វ៉ែនតា។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter