មនុស្សធំ

arrow arrow
QUECHUA

វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4

កូដផលិតផល៖ 864029
$40,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for វិស្វករអុបទិករបស់យើងបានបង្កើតវែនតាសម្រាប់ដើរភ្នំ។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅលើភ្នំ ដោយសារតែវាស្រាល និងមិនងាយរបូតជ្រុះ
កញ្ចក់ការពារកាំរស្មី UV ទប់ស្កាត់កាំរស្មីគ្រោះថ្នាក់បាន 100% ហើយប្រភេទលេខ 4 ការពារលោកអ្នកពីការស្រវាំងភ្នែកដោយសារពន្លឺ។ បច្ចេកវិជ្ជាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវែនតាបំបែកពន្លឺអាចអោយលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅតំបន់ភ្នំ និងមើលបានច្បាស់។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4 វែនតាបំបែកពន្លឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឡើងភ្នំ MH570 ប្រភេទ 4

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters