ផលិតផលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន

    Life Cycle 2>កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ

arrow arrow
KIMJALY

កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 961938
$14,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for កាតាបធ្វើពីសាច់ក្រណាត់កែច្នៃឡើងវិញដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននេះត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសបារាំង និងសាកសម្យសម្រាប់កម្រាលដែលមានកម្រាស់រហូតដល់ 8 មម។
ស្រោមដែលអំណោយផលដល់បរិស្ថាន និងចំណាយតិចបំផុតសម្រាប់ដាក់កម្រាលរបស់អ្នក និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួនទៅគ្រប់ទីកន្លែង។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ កាតាបដាក់កំរាលយូហ្កាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន - ពណ៌ខៀវ

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters