សំលៀកបំពាក់

arrow arrow
DOMYOS

Girls' Seamless Breathable Gym Shorty S900 - Black/Touch of White Waistband

កូដផលិតផល៖ 964535
$12,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for These shorts are designed for doing activities where your child is sweating a lot and the exercises are more intense and sustained.
Seamless construction for more comfort. Very comfortable, close-fitting, stretchy shorts. Suitable for intensive sports use. Ventilated seams and waistband.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

Girls' Seamless Breathable Gym Shorty S900 - Black/Touch of White Waistband Girls' Seamless Breathable Gym Shorty S900 - Black/Touch of White Waistband Girls' Seamless Breathable Gym Shorty S900 - Black/Touch of White Waistband Girls' Seamless Breathable Gym Shorty S900 - Black/Touch of White Waistband

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters