សម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗ

arrow arrow
DOMYOS

Girls' Gym Headbands S580 Twin-Pack - White/Black

កូដផលិតផល៖ 964830
$3,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for This pack of two headbands is designed for doing activities where your child is sweating a lot and the exercises are more intense and sustained.
This elasticated headband is nice and grippy to keep your hair out of your eyes during your sports sessions. Designed with the help of young girls for good support, a nice feel and a stylish design.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

Girls' Gym Headbands S580 Twin-Pack - White/Black

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters