តម្លៃដឹកជញ្ជូន និង ទីតាំងដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់រាល់ការបញ្ជាទិញចាប់ពី 40$.


សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

នៅឌីកាត់ឡុនកម្ពុជា ពួកយើងផ្តល់ជូនជម្រើសដឹកជញ្ជូនជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម:


តម្លៃ

ថ្ងៃ

ម៉ោង

រយៈពេល

CLICK & COLLECT

ឥតគិតថ្លៃ

រៀងរាល់ថ្ងៃ

9:00AM-10:00PM

អំឡុងពេល៣ម៉ោង

ក្នុងភ្នំពេញ

ចាប់ពី 2$

រៀងរាល់ថ្ងៃ

9:00AM-05:00PM

ចន្លោះ ១ - ២ ថ្ងៃ

ខេត្តតំបន់ទី១

ចាប់ពី 2.5$

រៀងរាល់ថ្ងៃ

9:00AM-05:00PM

ចន្លោះ ២ - ៣ ថ្ងៃ

ខេត្តតំបន់ទី២

ចាប់ពី 3$

រៀងរាល់ថ្ងៃ

9:00AM-05:00PM

ចន្លោះ ៣ - ៤ ថ្ងៃ


*រាល់តម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនប្រែប្រួលទៅតាម ទីតាំងនៃការដឹក និង ទំងន់របស់ផលិតផល។

ការកម្មង់របស់អ្នក

ទំងន់

ភ្នំពេញ

ខេត្ត តំបន់ទី១

ខេត្តតំបន់ទី២

ទំងន់ការបញ្ជាទិញ

=<3.0 KG

2.0$

2.5$

3.0$

=<5.0 KG

2.5$

3.0$

3.5$

=<10 KG

3.0$

3.5$

4.0$

=<15 KG

3.5$

4.0$

5.0$

=<20 KG

4.0$

4.5$

6.0$

=<25 KG

4.5$

5.0$

7.0$

30 KG+

0.2$ / KG

0.3$ / KG

0.6$ / KG


ការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ដណ្ដប់លើគ្រប់បណ្តាខេត្តដូចខាងក្រោម៖


ការដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

គ្រប់កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ


បណ្តាខេត្ត តំបន់ទី១

បាត់ដំបង, កំពង់ចាម, កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ស្ពឺ, កំពង់ធំ, កំពត, កណ្តាល,
កោះកុង, ក្រចេះ, ព្រៃវែង, ក្រុងពោធិ៍សាត់, សៀមរាប, ស្ទឹងត្រែង, ស្វាយរៀង, តាកែវ, ត្បូងឃ្មុំ,


បណ្តាខេត្ត តំបន់ទី២

បន្ទាយមានជ័យ, រតនគីរី, ព្រះវិហារ, ក្រុងព្រះសីហនុ, ប៉ៃលិន,


បណ្តាខេត្ត ស្ថិតក្នុងការដំណើរការ

មណ្ឌលគីរី, ក្រុងកែប, ឧត្តរមានជ័យ


ការតាមដានការដឹកជញ្ជូន

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងដើម្បីតាមដានការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកតាមរយៈ

contact@decathlon.com.kh ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទ 096 4 777519


Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY