Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
ស្គុតរុំយ៉ាន់កង់រត់លើផ្លូវ 700 (28") / ETRTO 16-622
  • ស្គុតរុំយ៉ាន់កង់រត់លើផ្លូវ 700 (28") / ETRTO 16-622
s ស្គុតរុំយ៉ាន់កង់រត់លើផ្លូវ 700 (28") / ETRTO 16-622

BTWIN

ស្គុតរុំយ៉ាន់កង់រត់លើផ្លូវ 700 (28") / ETRTO 16-622

8171730
$4,00
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
  • ស្គុតរុំយ៉ាន់កង់រត់លើផ្លូវ 700 (28") / ETRTO 16-622
s ស្គុតរុំយ៉ាន់កង់រត់លើផ្លូវ 700 (28") / ETRTO 16-622
ចំនួន

ស្តុកតាមហាងស្គុតរុំយ៉ាន់ B'twin សម្រាប់រង្វង់កង់ ២៨" និង ២៩"។

ក្រណាត់: 100.0% Polyethylene

BENEFITS

ការចុះសំរុង

សាកសម្យសម្រាប់យ៉ាន់ ២៨" និង ២៩"។