Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ឯកជនភាពរបស់អ្នកគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង។ ដូច្នោះហើយយើងបានបង្កើតគោលនយោបាយនេះដើម្បីឱ្យអ្នកយល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ ទំនាក់ទំនងនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ នៅពេលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.decathlon.com.kh/en/ អ្នកដឹងពីព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដំណើរអ្នកចូលមើលវេបសាយ។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតដែរ គេហទំព័ររបស់យើងប្រើបច្ចេកវិជ្ជាស្តង់ដារមួយហៅថា“ Cookies” (សូមមើលការពន្យល់ខាងក្រោម) និងកំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានប្រើ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈ cookies និងកំណត់ហេតុរបស់ម៉ាស៊ីនមេអាចរួមបញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការទស្សនាទំព័រដែលបានចំណាយពេលវេលានៅគេហទំព័ររបស់យើងនិងគេហទំព័រដែលបានចូលមើលមុននិងក្រោយវេបសាយរបស់យើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋាន IP របស់អ្នក។

គេហទំព័រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ CAMBO SPORTING GOODS LTD ។ (“ យើង” ឬ“ យើង”) ដែលជាក្រុមហ៊ុន limited របស់កម្ពុជាដែលមានការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅអគារស៊ីរីថៅវើ (ជាន់ទី ៥) ផ្ទះលេខ ១០៤ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សីកន្លែងផ្សេងទៀតសង្កាត់ទឹកល្អក់ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ។ យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុម Decathlon Group ។ ពាក្យនេះសំដៅលើក្រុមហ៊ុន Decathlon SA និងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ឬបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលយ៉ាងតិច10% (“ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Decathlon” ឬ“ ក្រុមហ៊ុន Decathlon Group Companies”) ។

ការប្រមូលព័ត៌មានបុគ្គល

តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រើដើម្បីអ្វី? តើការប្រមូលមានគោលបំណងអ្វី?

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសំដៅលើទិន្នន័យអំពីបុគ្គលដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីទិន្នន័យជាក់លាក់ឬពីទិន្នន័យណាមួយ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែល Decathlon មានឬទំនងជាអាចចូលប្រើបាន។ ជាទូទៅទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនរបស់យើងរួមមានរួមមានឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលលេខអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងព័ត៌មានកាតឥណទាន។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅកម្ពុជាត្រូវបានការពារក្រោមអាជ្ញាបណ្ណអាយស៊ីធីរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (មាត្រា 27) ចែងថា“ ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍អាយស៊ីធីនិងទូរគមនាគមន៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាយស៊ីធីនិងទូរគមនាគមន៍” របស់ពួកគេ ។

តើ Decathlon នឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

Decathlon នឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាម DPA ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីគោលបំណងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រមូលប្រើប្រាស់បង្ហាញនិង/ឬដំណើរការព្រមទាំងទទួលបានការយល់ព្រមពីអ្នកសម្រាប់ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញនិង/ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងមួយចំនួន លុះត្រាតែមានករណីលើកលែងក្រោមច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។

យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនិងដោយគ្មានកំណត់៖

(ក) នៅពេលអ្នកទាក់ទងជាមួយសេវាកម្មអតិថិជន Decathlon របស់យើងឬនៅពេលអ្នកទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុម Decathlon របស់យើងនៅក្នុងហាងទាក់ទងនឹងផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

(ខ) នៅពេលអ្នកទាក់ទងមកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង (លេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រ“ ទាក់ទងមកកាន់យើង”)

(គ) នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនីនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងឬតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដោយចុះឈ្មោះផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឬដើម្បីចុះឈ្មោះជាសមាជិក Decathlon របស់យើង។

(ឃ) នៅពេលអ្នកដាក់ការបញ្ជាទិញឬបង់ប្រាក់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកឬចុះឈ្មោះជាសមាជិក Decathlon តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឬតាមរយៈហាងរបស់យើង។

(ង) នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មដូចជាការផ្ដល់មិតិយោបល់ សិក្ខាសាលា ផ្សេងៗ

(ច) នៅពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការអ្វីមួយ ដូចជាការស្នើសុំសងប្រាក់វិញ

(ឆ) នៅពេលអ្នកទិញកង់ដើម្បីទទួលការផ្តល់ជូនអ្នក នូវសេវាកម្មជួសជួល សម្រាប់ការថែរក្សាផលិតផលរបស់អ្នកនិងដើម្បីទាក់ទងអ្នកក្នុងករណីផលិតផលមានបញ្ហា

(ជ) នៅពេលអ្នកយល់ព្រមចូលរួមការប្រកួតប្រជែងណាមួ ដូចជា ការប្រកួតប្រជែងការផ្សព្វផ្សាយឬព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដែលរៀបចំដោយ Decathlon ព្រមទាំងការស្ទង់មតិ សម្ភាសន៍ឬការធ្វើតេស្តផលិតផល

(ឈ) នៅពេលអ្នកផ្តល់យោបល់ ឬ រិះគន់ទាក់ទងនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង ទៅកាន់សេវាកម្មអតិថិជន ឬ ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងហាង។ ឬ

(ញ) នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារតាមអ៊ិនធ័រណេត (នៅលើគេហទំព័រ“ អាជីពជាមួយឌីកាត់ឡុន”) ឬនៅក្នុងហាង។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ សម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ ដែលបានផ្តល់ជូនពីអ្នក

លើសពីនេះព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយក៏អាចត្រូវបានប្រមូលដើម្បីកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងនិងសេវាកម្មអនឡាញផ្សេងទៀតតាមរយៈការវិភាគចរាចរអតិថិជនរបស់យើងរួមទាំងការប្រើប្រាស់ cookies ប្រការ 6) ។ ទិន្នន័យមិនផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋាន IP របស់អ្នកអ៊ីនធឺណេតដែលអ្នកប្រើព័ត៌មានលំអិតអំពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង ទម្លាប់នៃការទិញឥវ៉ាន់ ចំណង់ចំណូលចិត្តកម្សាន្តនិងចំណង់ចំណូលចិត្តដទៃផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រើដើម្បីអ្វី? តើការប្រមូលមានគោលបំណងអ្វី?

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងប្រមូលដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកអាចត្រូវបានប្រើដំណើរការនិង/ឬបញ្ចេញក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈដែលយើងអាច/នឹងត្រូវការដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នករួមមាន៖

(ក) ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យ ឌីកាត់ឡុនអាចត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកព័ត៌មានលំអិតនៃលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើដើម្បីធ្វើការហៅចេញ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសេវាកម្មអតិថិជនរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ

(ខ) ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញនិងការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឬការមកទទួលយកដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាការយកត្រឡប់មកវិញនូវផលិតផលដែលអ្នកមិនពេញចិត្ត។

(គ) ដើម្បីកំណត់ថាអ្នកជាសមាជិក Decathlon ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី សមាជិកគ្រួសារ Decathlon (ការពន្យារពេលការយកផលិតត្រឡប់មកវិញណាមួយ ការធានាលើផលិតផល ... )

(ឃ) ដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក មតិយោបល់ ការវាតម្លៃផលិតផល ការសាកសួរឬការត្អូញត្អែរ ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា អាចជាបញ្ហាណាមួយដែលអាចកើតឡើងដែលតម្រូវមានការដោះស្រាយជាមួយយើង។

(ង) ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចូលរួមរបស់អ្នក និង ការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស ការប្រគួតប្រជែងអតិថិជន ការប្រកួតប្រជែងការចាប់រង្វាន់នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ។

(ច) ដើម្បីផ្ញើការអញ្ជើញអ្នកឱ្យបង្កើតផ្នែកមួយនៃបណ្ដុំអ្នកប្រើប្រាស់ ការសាកល្បងផលិតផល សម្ភាសន៍ឬក្រុមស្រាវជ្រាវ (លុះត្រាតែ (uunsubcribe) អ្នកឈប់ជាសមាជិករបស់Decathlon) ។

(ឆ) ដើម្បីទាក់ទងអ្នកទាក់ទងនឹងផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មបច្ចុប្បន្នឬថ្មីដែលផ្តល់ដោយឌីកាត់ឡុន (លុះត្រាតែ (unsubcribe) អ្នកឈប់ជាសមាជិករបស់ Decathlon) ។

(ជ) ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗការផ្តល់ជូនពិសេសនិងការផ្សព្វផ្សាយការលក់ដែលផ្តល់ដោយ Decathlon (លុះត្រាតែអ្នកឈប់ជាវពីការទទួលបានសម្ភារៈទីផ្សារពី Decathlon)

(ឈ) ដើម្បីទាក់ទងអ្នកតាមអ៊ីមែលអេឡិចត្រូនិក (អ៊ីមែលឬ SMS) អំពីការផ្លាស់ប្តូរមុខងារនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង។

(ញ) ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារឬការស្ទង់មតិការវិភាគទីផ្សារសកម្មភាពកំណត់ចំណាំអតិថិជន ការវិភាគជម្រើសអតិថិជន ការវិភាគស្ថិតិនិងនិន្នាការទាក់ទងនឹងផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

(ត) ដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់cookies សូមមើលប្រការ 6

Decathlon មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ឬបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នកក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ណាមួយរួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបានជាសាធារណៈ។

- ការលាតត្រដាងគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់ ប្រសិនបើការយល់ព្រមមិនត្រូវបានបង្ហាញឱ្យទាន់ពេលវេលាឬឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រាអាសន្នដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសុខភាពឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឬបុគ្គលផ្សេងទៀត។

- ការលាតត្រដាងគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឬដំណើរការណាមួយដូចជាដើម្បីការពារនិងរកឃើញសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មការក្លែងបន្លំនិងការប្រើប្រាស់ខុសឬការខូចខាតដល់សេវាកម្មឬបណ្តាញរបស់យើងនិងដើម្បីកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះ។ ក៏ដូចជាដើម្បីការពារនិងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើង។

- ការលាតត្រដាងគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីអនុលោមតាមដីការបស់តុលាការឬតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងយុត្តាធិការដែលយើងដំណើរការ។ និង

- ការលាតត្រដាងត្រូវបានទាមទារឬអនុញ្ញាតដោយ DPA ឬដោយច្បាប់និង/ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតដែលអាចអនុវត្តបាន

តើអ្នកណានឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក?

Decathlon នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយរក្សាការសម្ងាត់។ តាមក្បួនទូទៅដូចដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកឬនៅពេលដែលយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ Decathlon នឹងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនមេឬសាខារបស់យើងនៅក្នុងក្រុម Decathlon សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុម Decathlon សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រក្រុម Decathlon។ អ្នកក៏អាចពិគ្រោះជាមួយ គោលនយោបាយការពារទិន្នន័យសាជីវកម្មរបស់យើងដោយចុចនៅទីនេះ។

Decathlon នឹងមិនចែករំលែកឬបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់បុគ្គលឬប្រតិបត្តិករភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលចូលរួមដោយ Decathlon ដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មជាក់លាក់ក្នុងនាម Decathlon និងក្នុងគោលបំណងដូចមានចែងក្នុងប្រការ 3.1 ខាងលើរួមទាំងចំណុចខាងក្រោម៖

- ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័រឬសេវាកម្មប្រៃសណីយ៍របស់យើង។

- បង្ហោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យ

- ការសិក្សាស្ថិតិនិងការវិភាគតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឧបករណ៍វិភាគ គេហទំព័រដូចជា Google

- កែលម្អការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬការផ្ដល់ជូនពិសេស ការធ្វើទីផ្សារ ប្រសិទ្ធភាពអាជីវកម្មនិងការលក់នាពេលខាងមុខ 

- ត្រួតពិនិត្យគុណភាពសេវាកម្មឬវេបសាយរបស់យើងរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន។ ល។

- ព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ដៃគូអាជីវកម្មប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នកដល់យើងដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។

ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មជាក់លាក់ដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យដោយ Decathlon ។ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយពួកគេ ពួកគេតម្រូវឱ្យមានវិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីធានានិងរក្សាបាននូវកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារការពារទិន្នន័យស្រដៀងគ្នាឬអាចប្រៀបធៀបបានជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅកម្ពុជា។

ការការពារនិងសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវការពារយ៉ាងដូចម្តេច?

Decathlon អនុវត្តនូវការពារនិងប្រើវិធានការសមហេតុផលដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ Decathlon មានវិធានការបច្ចេកទេសនិងការរៀបចំត្រឹមត្រូវនៅនឹងកន្លែងដើម្បីរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពនិងជាពិសេសដើម្បីការពារកុំឱ្យវាត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ ចំពោះគោលបំណងនេះ Decathlon ចាត់វិធានការណ៍ចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធានាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួន។ កន្លែងដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងវាត្រូវបានការពារតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការអ៊ិនគ្រីបដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Secure Socket Layer (SSL) ។ យើងខិតខំការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយកំពុងពិនិត្យមើលនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគោលការណ៍ការសុវត្ថិភាពរបស់យើងដើម្បីធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនស្ថិតក្រោមហានិភ័យដែលមិនចាំបាច់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកត់សម្គាល់ថាគ្មានការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមអ៊ិនធរណេតឬបណ្តាញឥតខ្សែណាមួយអាចត្រូវបានធានាថាគ្មានការរំខានពីអ្នកដទៃឡើយ។ ជាលទ្ធផលខណៈពេលដែលយើងប្រើវិធានការសន្តិសុខសមហេតុផលនិងសមស្របដើម្បីការពារទិន្នន័យយើងមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានដែលបញ្ជូនទៅនិងមកពីគេហទំព័រនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ភាគីទីបីដែលទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះឡើយ។

តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?

ដោយសារតែយើងអាចទាញយកដំណើរការទិន្នន័យរបស់យើងពីខាងក្រៅបាន ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងប្រការ 3 ។ ពោលគឺភាគីទីបីដែលជាអ្នកទទួលព័ត៌មាននេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានកម្រិតគ្រប់គ្រាន់នៃការការពារតាមតម្រូវការរបស់ DPA ។ អ្នកយល់ព្រមដោយផ្ទាល់ចំពោះការផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជា

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលនិង/ឬកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

តើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?

Decathlon មានគោលបំណង៖

(ក) ចាត់ទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់

(ខ) ចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាសុវត្ថិភាពនិងត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬមិនស្របច្បាប់ ការបាត់បង់ដោយចៃដន្យការបំផ្លាញ ឬ ការខូចខាតការកែប្រែការបង្ហាញឬការចូលដំណើរការ។

(គ) ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីមើលនិង/ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើតម្រូវការកើតឡើង។

(ឃ) ជូនដំណឹងដល់អ្នកភ្លាមៗប្រសិនបើយើងដឹងអំពីការប្រើប្រាស់គ្មានការអនុញ្ញាតការបង្ហាញឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

(ង) តាមការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នក សូមត្រលប់មកវិញភ្លាមៗឬបំផ្លាញរាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមាននៅក្នុងកម្មសិទ្ធិឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

អ្នកក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យក្នុងស្រុកនិងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតក្រោមច្បាប់។

រយៈពេលដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ឬគោលបំណងដែលភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Decathlon នឹងមិនរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយូរជាងរយៈពេលដែលវាត្រូវបានទាមទារដំបូងឡើយលុះត្រាតែយើងតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះឬអ្នកយល់ព្រមឱ្យយើងរក្សាទុកព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងរយៈពេលយូរ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលប្រើនិង/ឬកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬដើម្បីផ្តាច់ចេញ?

អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចូលដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬដកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននិងរក្សាទុកដោយ Decathlon ឬដើម្បីកំណត់ដំណើរការនិងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំកែតម្រូវកំហុសឆ្គងឬការអវត្តមានណាមួយនៅក្នុងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដូច្នេះ Decathlon ផ្តល់ជូនអ្នកនូវវិធីផ្សេងៗគ្នា៖ (ក) អ្នកអាចទាក់ទងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងដោយ៖ -សរសេរទៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោមនិងផ្ញើភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ៖ ការិយាល័យឯកជនភាពទិន្នន័យ

DECATHLON CAMBODIA

ផ្សារអ៊ីអនសែនសុខស៊ីធីជាន់ផ្ទាល់ដីផ្លូវលេខ ១០០៣ ភូមិបាយ៉ាបខណ្ឌសែនសុខ ១២១០១ រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា

ឬតាមរយៈការផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖ DATA.PRIVACYKH@DECATHLON.COM

(ខ) អ្នកក៏អាចចូលប្រើផ្លាស់ប្តូរនិងលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយចុចលើ“ គណនីខ្ញុំ” នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

(គ) អ្នកក៏អាចបដិសេធមិនទទួលអ៊ីមែលដោយចុចលើ 'ឈប់តាមដាន (Unsubcribe)' នៅក្នុងអ៊ីមែលទីផ្សារណាមួយដែលអ្នកទទួលបាន។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើអ៊ីមែលឬសំបុត្រដើម្បីដាក់ស្នើសំណើរបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់នៅក្បាលប្រធានបទថាវាជាសំណើ​DAP ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងបញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់ Cookies

តើ COOKIES ជាអ្វី?

គេហទំព័ររួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់COOKIES។ “COOKIES” គឺជាឯកសារតូចមួយដែលតំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីទម្លាប់នៃការស្វែងរករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (ដែលរួមបញ្ចូល  ចំពោះការកំណត់ភាសាពេលវេលាភ្ជាប់ទំព័រដែលបានចូលមើលជាដើម ដោយមិនកំណត់) ។ COOKIESនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតប្រមូលទិន្នន័យដែលមិនមែនជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន អំពីសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកកំពុងប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់COOKIESមិនអនុញ្ញាតឱ្យ Decathlon កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបានទេ។

ក្រុមហ៊ុនវិភាគអាចពិគ្រោះទៅលើ COOKIES ទាំងនេះលើកក្រោយទៀតនៅដែលអ្នកទៅមើល វាអាចសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ ជួយសម្រួលដល់ការចូលប្រើបន្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងតាមដានឥរិយាបថការប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ជូនរុករករបស់អ្នករលូនជាងមុន។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ COOKIES និងការប្រមូលព័ត៌មានដោយ Decathlon និងភាគីទីបីតាមរយៈCOOKIESទាំងនេះដូចដែលមានចែងក្នុងប្រការ 6 នេះ។

ដើម្បីជាតម្លាភាព កថាខណ្ឌខាងក្រោមនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទិដ្ឋភាពទូទៅពេញលេញនៃ COOKIES ដែលប្រើដោយ Decathlon និងផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ។

សូមកត់សម្គាល់ថាការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននៃរបៀបដែល COOKIES ដំណើរការ។

តើ Cookies ប្រើបានអ្វីខ្លះនៅលើគេហទំព័រ?

គេហទំព័ររួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ខូឃីដូចខាងក្រោម៖

-Cookies ដើម្បីកត់ត្រាចំណង់ចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬចំណូលចិត្តផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ

-Flash Cookies ដែលមានធាតុចាំបាច់ចាំបាច់សម្រាប់ Media (អូឌីយ៉ូឬវីដេអូ) ដើម្បីដំណើរការល្អប្រសើរដែលត្រូវនឹងខ្លឹមសារដែលស្នើដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

គេហទំព័រក៏អាចប្រើ Cookies ក្នុងគោលបំណងជូនដំណឹងដល់យើងអំពីផលិតផលនិងទំព័រដែលអ្នកអាចពិគ្រោះយោបល់ឬស្វែងរក។ Cookies ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវមាតិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងជាពិសេសដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដែលទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍របស់អ្នក។ Cookies ទាំងនេះអាចត្រូវបានកំណត់តាមការចង់បានរបស់អ្នកដែលបានពិពណ៌នានៅខាងក្រោម។

តើគេហទំព័រអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីប្រើ Cookies​ នៅពេលខ្ញុំកំពុងមើលគេហទំព័រទេ?

វេបសាយប្រើ Google Analytics TM ដែលជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ដោយ Google Inc. Google Analytics ប្រើCookies។ ទិន្នន័យដែលបង្កើតដោយ Cookies ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក) ត្រូវបានផ្ញើទៅនិងរក្សាទុកដោយហ្គូហ្គោលនៅលើម៉ាស៊ីនមេដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ហ្គូហ្គោលនឹងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់គេហទំព័រដែលមានបំណងសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួននិងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពគេហទំព័រនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

Google អាចទំនាក់ទំនងទិន្នន័យនេះទៅភាគីទីបីប្រសិនបើមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ឬនៅពេលភាគីទីបីដំណើរការទិន្នន័យបែបនេះក្នុងនាមជា Google រួមទាំងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយគេហទំព័រនេះ។ Google នឹងមិនត្រូវគ្នានឹងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់ដោយ Google។

អ្នកអាចធ្វើឱ្យអសកម្មការប្រើប្រាស់ cookies ដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របនៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក (សូមមើលខាងក្រោម) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើដូច្នេះអាចរារាំងការប្រើប្រាស់មុខងារជាក់លាក់របស់គេហទំព័រនេះ។ ដោយប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ចំពោះដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយ Google លក្ខខណ្ឌនិងសម្រាប់គោលបំណងដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ។ ដើម្បីពិគ្រោះជាមួយច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់ Google សូមចុចត្រង់នេះ

តើអ្នកអាចអនុវត្តជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹង cookies យ៉ាងដូចម្តេច?

មានវិធីជាច្រើនសម្រាប់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិង/ឬបិទcookies ។ នៅពេលណាមួយអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ cookies ដោយចូលទៅផ្នែកជំនួយនៅលើរបារឧបករណ៍កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ វានឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបបដិសេធ cookies ឬដើម្បីបង្ហាញសារដែលប្រាប់អ្នកថាពួកគេត្រូវបានគេទទួលឬរបៀបធ្វើឱ្យខូឃីស៍អសកម្ម។ cookies អាចត្រូវបានលុបចោលដោយដៃផងដែរ។

អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសធ្វើឱ្យអសកម្មឬលុបខូឃីស៍ស្រដៀងគ្នាដែលប្រើដោយកម្មវិធីគ្រឿងបន្លាស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដូចជា cookies Flash ដោយផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃកម្មវិធីដែលសួរឬដោយចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយកម្មវិធី។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកត់សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់ cookies ប្រហែលជាចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់គេហទំព័រដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបិទcookies នៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសទាំងនោះបានទេហើយការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានកំណត់និងមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ ជាលទ្ធផល Decathlon មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែមុខងារមានកំណត់របស់គេហទំព័រយើងហូរចេញពីអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដែលចាំបាច់សម្រាប់គេហទំព័រដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

ជម្រើសរបស់អ្នកអាស្រ័យលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក៖

កម្មវិធីរុករកនីមួយៗមានដំណើរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះអ្នកអាចគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ cookies ។ វាត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងម៉ឺនុយជំនួយរបស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដែលនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកចង់ប្រើជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ ឧទាហរណ៍ខ្លះ៖

•សម្រាប់ Internet Explorer ™៖ បើកម៉ឺនុយឧបករណ៍បន្ទាប់មកជ្រើសរើសជម្រើសអ៊ិនធឺណិត; ចុចលើផ្ទាំងសម្ងាត់បន្ទាប់មកនៅលើផ្ទាំងកម្រិតខ្ពស់ហើយជ្រើសរើសកំរិតដែលចង់បានឬតាមតំណនេះ៖ http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

•សម្រាប់ Chrome ™៖ បើកម៉ឺនុយការកំណត់ (និមិត្តសញ្ញា spanner) បន្ទាប់មកជ្រើសរើសជម្រើស។ ចុចលើជម្រើសកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់មកនៅក្នុងផ្នែកឯកជនចុចលើការកំណត់មាតិកាហើយជ្រើសរើសជម្រើសដែលចង់បានឬតាមតំណនេះ៖

ចុចត្រង់នេះ៖ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

សិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយឯកជននេះ

យើងរក្សាសិទ្ធិកែប្រែគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពួកគេនឹងត្រូវប្រកាសនៅលើទំព័រនេះនិងកាលបរិច្ឆេទបោះត្រា។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកនិងការទទួលយកសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺជាការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ក្នុងកម្រិតណាដែលការយល់ព្រមបែបនេះមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបើមិនដូច្នេះទេ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ កុម្ភៈ 2020