Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0

ល័ក្ខខណ្ឌការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ

នៅ Decathlon គុណភាពផលិតផលនិងភាពចិត្តរបស់អតិថិជនគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់យើង។ ជាមួយនឹងគោលការណ៍“ល័ក្ខខណ្ឌការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ ” របស់យើងប្រសិនបើគុណភាពមិនដូចស្តង់ដារឬមិនពេញចិត្តនឹងទំហំ អតិថិជនអាចយកត្រលប់មកវិញ/ ផ្លាស់ប្តូរផលិតផលបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវាណាមួយឡើយ។ កំណត់សំគាល់៖ គោលការណ៍ផ្លាស់ប្តូរនិងការប្រគល់ជូនវិញនេះអនុវត្តចំពោះតែអតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Decathlon KH (Cambo Sporting Goods LTD.)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់:

ល័ក្ខខណ្ឌការប្រើប្រាស់

ល័ក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ www.decathlon.com.kh (“ គេហទំព័រ”) គោលបំណងរបស់ពួកគេគឺកំណត់អំពីល័ក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (“ អ្នក”) ។ ពាក្យ“ ការប្រើប្រាស់” មានន័យថាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីចូលប្រើគេហទំព័ររួមទាំងការរុករកសាមញ្ញដោយមិនគិតពីមធ្យោបាយនៃការចូលប្រើ (ឧទាហរណ៍កុំព្យូទ័រ ថេប្លេតឬស្មាតហ្វូន) ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ (ការតភ្ជាប់ឯកជនការភ្ជាប់ភាគីទីបីឬសាធារណៈ) វ៉ាយហ្វាយ) និងកន្លែងភ្ជាប់។

គេហទំព័រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ CAMBO SPORTING GOODS LTD ។ (“ យើង” ឬ“ យើង”) ដែលជាក្រុមហ៊ុនលីមីតធីតកម្ពុជាដែលមានការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅផ្ទះលេខ ៣០ មហាវិថីព្រះនរោត្តមធនាគារប្រេដអគារទី ៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ។ យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុម Decathlon Group ។ ពាក្យនេះសំដៅលើក្រុមហ៊ុន Decathlon SA និងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ឬបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលយ៉ាងតិច 10% (“ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Decathlon” ឬ“ ក្រុមហ៊ុន Decathlon Group Companies”) ។

រាល់ការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រតម្រូវឱ្យអ្នកគោរពតាមនិងទទួលយកដោយគ្មានល័ក្ខខណ្ឌនូវល័ក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើគេហទំព័រអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកក៏យល់ព្រមតាមល័ក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ល័ក្ខខណ្ឌនៃការលក់ទូទៅរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងរាល់ការទិញផលិតផលនៅលើគេហទំព័រ

គោលការណ៍ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិង cookies របស់យើងដែលអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានបញ្ជូនមកយើងតាមរយៈគេហទំព័រហើយអាចប្រមូលបានក្នុងកំឡុងប្រតិបត្តិការនោះក្រោមច្បាប់ទូទៅ

ល័ក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះអាចចូលប្រើបានតាមរយៈគេហទំព័រនៅពេលណាមួយ។ អ្នកក៏អាចបោះពុម្ពពួកវាបានដែរ។ ពួកគេអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែល&ក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តគឺមានសុពលភាពនៅលើគេហទំព័រនៅថ្ងៃដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។

              

ល័ក្ខខណ្ឌការលក់

ល័ក្ខខណ្ឌនៃការលក់ទូទៅទាំងនេះ (តទៅនេះហៅថា“ លក្ខខណ្ឌទូទៅ”) អនុវត្តរវាងក្រុមហ៊ុន CAMBO SPORTING GOODS LTD., ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយបានដាក់បញ្ចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមលេខចុះបញ្ជីលេខ 00005525 ដោយមានការិយាល័យចុះបញ្ជីនៅលេខ 30, មហាវិថីព្រះនរោត្តមអគារប្រេដធនាគារជាន់ទី 4 សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ។ (តទៅនេះហៅថា“ Decathlon” ឬ“ We”) និងបុគ្គលណាដែលបញ្ជាទិញផលិតផលណាមួយ (“ ផលិតផល”) នៅលើគេហទំព័ររបស់ Decathlon www.decathlon.com.kh (“ គេហទំព័រ”) (តទៅនេះហៅថា“ អតិថិជន” ឬ“ អ្នក” និងរួមជាមួយ Decathlonl“ ភាគី”) ។ ពួកគេអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តគឺមានសុពលភាពនៅលើគេហទំព័រនៅថ្ងៃដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។

   

ល័ក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ FREE-WIFI DECATHLON CAMBODIA

តាមរយៈការផ្ដល់ជូនការប្រើប្រាស់​ WIFI ដោយឥតគិតថ្លៃ (“ សេវាកម្ម”) ដែលផ្តល់ដោយ Decathlon អ្នកយល់ព្រមតាមល័ក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។ បើមិនដូច្នោះទេសូមកុំប្រើសេវាកម្ម។

DECATHLON នឹងប្រើការព្យាយាមធ្វើឱ្យសេវាកម្មអាចប្រើបានគ្រប់ពេលនៅក្នុងហាងប៉ុន្តែមិនធានាថាសេវាកម្មមិនមានកំហុសឬមានសុវត្ថិភាពទេហើយវាអាចត្រូវបានរំខាន មានកំណត់ឬរារាំងដោយសារតែការថែទាំ ការបញ្ជូនឬការកំណត់ឧបករណ៍/ការបរាជ័យ។

DECATHLON នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យសារឬទំព័រណាមួយដែលអ្នកអាចបាត់បង់ឬដែលនាំផ្លូវខុសដោយសារតែការរំខានឬបញ្ហាដំណើរការជាមួយសេវាកម្មឬចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការបរាជ័យបែបនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងទទួលយកការទទួលខុសត្រូវនិងហានិភ័យទាំងអស់នៃការប្រើប្រាស់។

ក្នុងនាមអ្នកប្រើអ្នកយល់ព្រមមិនប្រើសេវាកម្មដោយរំលោភលើច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលអាចអនុវត្តបានពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មខុសចំពោះអ្វីដែលខុសច្បាប់អំពើអសីលធម៌ការរំលោភបំពានឬមិនសមរម្យក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឬប៉ុនប៉ងធ្វើបាបអនីតិជនតាមវិធីណាក៏ដោយ ឬរំលោភសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី

ល័ក្ខខណ្ឌការផ្ដល់មតិយោបល់

Cambo Sporting Goods Ltd ដែលមានការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅផ្ទះលេខ 30 មហាវិថីព្រះនរោត្តមធនាគារប្រេដជាន់ទី 4 សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3 ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ។ កំពុងផ្តល់ជូននូវ“ សេវាកម្មផ្ដល់មតិ របស់ Decathlon” សម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ www.decathlon.com.kh

Cambo Sporting Goods Ltd ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ "GROUP Decathlon" ។ នេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Decathlon SA និងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃដើមទុនឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត (តទៅនេះហៅថា“ Affiliates Decathlon” ឬ“ GROUP Companies Decathlon”)

ការដាក់ស្នើមតិត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ (តទៅនេះ“ អ្នកចូលវេបសាយ” ឬ“ អ្នកប្រើប្រាស់”) នៃសេវាកម្មឬផលិតផល (តទៅនេះ“ ផលិតផល”) ដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Decathlon Companies ឬម៉ាក Decathlon ។

អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Decathlon Opinion យល់ព្រមយល់ព្រមតាមលក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះហើយប្រកាសថាពួកគេទទួលយកលក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឱ្យបានពេញលេញ។