Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
3-Speed Left Grip Shifter

DECATHLON

8298274
$7,00
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
 • 3-Speed Left Grip Shifter
3-Speed Left Grip Shifter
ចំនួន

ស្តុកតាមហាង

BENEFITS

ការចុះសំរុង

ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងដេរីយ័រ B'Twin និង Shimano។

សមត្ថភាព

ភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែ។

ភាពជាក់លាក់

ផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរលីបយ៉ាងរលូនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។