Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
កងកសេះកាបូន
DECATHLON

កងកសេះកាបូន

8005527
$8,00
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
 • កងកសេះកាបូន
កងកសេះកាបូន
ទំហំ:
ចំនួន

Home Delivery
Within 48 Hours
Available
Click & Collect
Pickup in store within 4 Hours
លៃតម្រូវទីតាំងចង្កូតលើកងកសេះ 1"1/8។ មួយឈុតមាន 4

ដុំកកង់សម្រាប់សារេកម្ពស់កង់របស់អ្នកនៅផ្នែកខាងមុខ។

ផ្នែកសំខាន់: 100.0% សរសៃកាបូន

BENEFITS

ការចុះសំរុង

ទំហំ 1'1/8

ឥរិយាបទប្រើប្រាស់ល្អ

ប្រដាប់ញែក 3/5/10 និង 15មម សម្រាប់ការលៃតម្រូវច្បាស់លាស់នៃបង្គោលចង្កូតរបស់អ្នក។

ងាយស្រួលដំឡើង

ត្រូវដាក់នៅចន្លោះដុំក្បាលកង់និងដងដៃចង្កូត។