Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់កីឡាជិះស្គី MF500 - ពណ៌ផ្កាឈូក
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
OXELO

មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ

8548126
$20,00
ពន្ធត្រូវបានបូកបញ្ចូល
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់កីឡាជិះស្គី MF500 - ពណ៌ផ្កាឈូក
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
 • មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះស្គីស្បែកជើងមានកង់តែមួយជួរ, ស្គីក្តារបន្ទះ, ស្គីម៉ូតូ ប្រភេទ MF ៥០០ - ពណ៌ប្រផេះ
ពណ៌:
ទំហំ:

size guide

My size is :

ចំនួន

Home Delivery
Within 48 Hours
Available
Click & Collect
Pickup in store within 4 Hours
ក្រុមរចនា Oxelo បានបញ្ចេញម៉ូដមួកសុវត្ថិភាពនេះ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព នៅពេលអ្នកជិះស្គីស្បែកជើង ស្គីក្តារបន្ទះ ឬស្គូទែរ។

នៅពេលដួល ឬធា្លក់ពីឧបករណ៍កីឡារបស់អ្នក មួកសុវត្ថិភាព មិនមែនត្រឹមតែជាសម្ភារៈសម្រាប់ពាក់លម្អប៉ុណ្ណោះទេ។មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការពារក្បាលរបស់អ្នក ក្នុងកំឡុងពេលជិះលឿន។

ស្រទាប់ក្រៅនៃក្រណាត់: 100.0% Acrylonitrile Butadiene Styrene; ក្រណាត់: 100.0% Polystyrene

BENEFITS

ការរក្សាលំនឹង

ទ្រង់ទ្រាយ និងគន្លឹះមូរតម្រឹមទំហំ3D របស់មួកសុវត្ថិភាពប្រភេទនេះ រក្សាលំនឹងរបស់មួក បានយ៉ាងល្អ។

អាចកែតំរូវបាន

កម្ពស់និងជម្រៅអាចលៃតម្រូវបាន ដោយសារតែមានឧបករណ៍លៃតម្រូវ 3D។ រន្ធកន្ទុយអណ្ដើក។

ដែលមានទំងន់ស្រាល

ទំហំ S = ៣៤០ ក្រាម, ទំហំ M = ៤០០ ក្រាម, ទំហំ L = ៤៥៥ ក្រាម។

មានចរន្តខ្យល់ចេញចូល

ប្រឡោះខ្យល់ទាំង ១២ ជួយធ្វើឱ្យមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលល្អ។

TECHNICAL INFORMATIONS

ការការពារផលប៉ះពាល់

ការរចនាម៉ូតជាលក្ខណៈគ្របពីលើពេញលេញ (ការការពារក និងត្រចៀក) ដែលសាកសមសម្រាប់ការជិះស្គី នៅលើថ្នល់ក្រាលកៅស៊ូ, ការផលិតពីប្លាស្ទិចប៉ូលីស្ទេរីន (polystyrene) និងមានស្រទាប់ការពារខាងក្រៅដែលផលិតពីអាគ្រីឡូនីទ្រាល (ABS)។បំពេញតាមស្តង់ដារ EN ១០៧៨។

ផ្នែក

បំណែកស្នោដ៏មានផាសុកភាព។ គន្លឹះភ្ជាប់ដែលអាចពាក់និងដោះចេញបានដោយប្រើប្រាស់ដៃតែម្ខាង។ ឃ្នាបភ្ជាប់លៃតម្រូវបាន។បង្វិលកងជាមួយនឹងការតម្រឹមកម្ពស់ ដើម្បីឱ្យទំហំកាន់តែសមល្មមជាងមុន។

ទំហំនិងទម្ងន់មួកសុវត្ថិភាពម៉ូដែល MF 500

មានផ្ដល់ជូនជា ៣ ទំហំ៖ ទំហំ S = ៥២/៥៥ សម (៣៤០ ក្រាម), ទំហំ M =៥៥/៥៩ សម (៤០០ ក្រាម), ទំហំ L = ៥៩/៦២ សម (៤៥៥ ក្រាម)។

បានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់តាមមាត្រដ្ឋាន EN១០៧៨.

ស្តង់ដារអឺរ៉ុបកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងវិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើតេស្ត សម្រាប់មួកសុវត្ថិភាពដែលប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជិះស្គីស្បែកជើង ស្គីក្តារបន្ទះ ស្គូទែរ និងកង់។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើតេស្តទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ ការស្ថាបនា ដោយរួមបញ្ចូលទាំងដែនគំហើញ។ លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការបន្ថយរំញ័រ។ លក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធភ្ជាប់ខ្សែ រួមបញ្ចូលទាំងខ្សែពាក់ចង្ការនិងឧបករណ៍រឹតបន្តឹង។សញ្ញាសម្គាល់និងព័ត៌មាន។

លក្ខខណ្ឌ និងប្រការ សម្រាប់ការបញ្ជូនទំនិញសម្ភារផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួន PPE ត្រឡប់មកវិញ។

មួកសុវត្ថិភាពជាប្រភេទ PPE(សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន)។ត្រូវប្រាកដថា ផលិតផលទាំងនោះត្រូវនឹងអ្នក (ម៉ូដែល ទំហំ និងពណ៌)​ មុនពេលជាវ។
ប្រសិនបើវាមិនសមសួន សូមលោកអ្នកបញ្ជូនទំនិញត្រឡប់មកវិញ ដោយគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖ជាមួយនឹងការណែនាំ ស្ទីកគ័រ បើអាច សម្បកវិចខ្ចប់ដើម។ វាអាចនឹងត្រូវបានលក់ម្តងទៀត។ យើងរួមគ្នាការពារភពផែនដីទាំងអស់គ្នា។

ការថែទាំផាសុកភាពរបស់អេប៉ុង

លោកអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តុរអេប៉ុងនៅក្នុងមួករបស់អ្នកបានដោយប្រើឈុតប៉ុងបំលាស់ប្រភេទ Oxelo។ លេខកូដ៖8607937)

តើអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរមួកសុវត្ថិភាពនៅពេលណា?

មួកសុវត្ថិភាពត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារក្បាលពីផលប៉ះពាល់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។ ការពារពីផលប៉ះពាល់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលអ្នកដួល ទោះបីជាមួកសុវត្ថិភាពមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានការខូចខាតក៏ដោយ ក៏អ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរមួកថ្មីដែរ៖វាអាចត្រូវចុះខ្សោយគុណភាពឬបាក់បែកនៅកន្លែងដែលមើលមិនឃើញ... ដូច្នេះគឺមិនអាចការពារបានទៀតទេ។
យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរមួកសុវត្ថិភាពរៀងរាល់ 5ឆ្នាំម្តង ដោយសារតែវត្ថុធាតុដើមនៃមួកចាប់ផ្តើមរិចរិល ជាពិសេសនៅពេលដែលមួកសុវត្ថិភាពត្រូវបានទុកដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ ឬសើម។ កាលបរិច្ឆេទផលិត ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើមួកសុវត្ថិភាព